Rejestracja kodów GTU oraz oznaczeń procedur VAT na dokumentach sprzedaży


W nowych wersjach programów KC z dnia 2020-09-22, wprowadzono zmiany związane z rejestracją na dokumentach sprzedaży kodów grup towarów i usług (tzw. kody GTU) oraz oznaczeń procedur VAT. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Kody GTU oraz procedury VAT