2023-01-04 - Nowa wersja programu KC-Zadania

Uwaga! w związku z możliwością wystąpienia problemu w komunikacji pomiędzy centralą a sklepami, zalecamy pobranie i zainstalowanie najnowszej nakładki na program KC-Zadania – wersja 2.100.515/3.100.515 z dnia 2023-01-04.
Zalecenie dotyczy sklepów, w których zainstalowano poprzednią wersję programu KC-Zadania 2.100.514/3.100.514 z dnia 2022-12-19 udostępnioną 24 grudnia.

Problem może się objawiać nie pobieraniem z serwera niektórych plików przeznaczonych dla sklepu (w takim przypadku niepobrany plik pozostanie na serwerze). Zalecamy aktualizację programu także wtedy, gdy powyższe objawy nie występują, ponieważ problem może mieć charakter nieregularny i pojawić się w przyszłości.
Przepraszamy za niedogodności związane z koniecznością aktualizacji programu.
Aby pobrać najnowszą nakładkę na program KC-Zadania przejdź do sekcji Pliki/Najnowsze nakładki.


Dyrektywa Omnibus – nowe funkcje

W związku z implementacją w prawie krajowym europejskiej dyrektywy „Omnibus”, w programach KC dodano nowe funkcje dotyczące uwidaczniania najniższej ceny w okresie sprzed obniżki, w przypadku informowania o obniżce cen towarów i usług.

Aby móc używać nowych funkcji należy zainstalować nowe wersje nakładek do programów KC-Firma (z 2022-12-23), KC-Etykiety (z 2022-12-23), KC-Serwer (z 2022-12-19), KC-Zadania (z 2022-12-19), KC-Menadżer (z 2022-12-22). Zalecamy także równoczesną aktualizację pozostałych współpracujących modułów systemu do aktualnych wersji.

Użytkownicy posiadający prawo do aktualizacji mogą pobrać nowe nakładki ze strony www z sekcji Pliki/Najnowsze nakładki i zainstalować nowe wersje bezpłatnie. Pozostali użytkownicy, posiadający licencje zakupione lub aktualizowane dawniej niż rok temu, powinni wcześniej zakupić uaktualnienie oprogramowania. W sprawie zakupu uaktualnienia należy zwrócić się do sprzedawcy licencji.

Po udostępnieniu powyższych wersji, w razie potrzeby, mogą pojawić się kolejne wersje programów zawierające dalsze zmiany i ulepszenia związane z funkcjami dotyczącymi dyrektywy „Omnibus”. W związku z tym prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na naszej stronie www.kucharscy.com.pl

Informacje na temat funkcji wspierających uwidacznianie najniższej ceny w okresie sprzed obniżki ceny dostępne są w dokumencie Omnibus.pdf