2020-03-24

W związku z doniesieniami o przesunięciu terminu zmiany stawek VAT na 1 lipca 2020, informujemy, że dostępne w programie funkcje dotyczące zmiany stawek VAT w kwietniu 2020, mogą być wykorzystane do zmiany stawek także w nowym terminie.

 

Zmiana stawek VAT 1 kwietnia 2020

W związku z planowanymi na 1 kwietnia 2020 zmianami stawek VAT dla niektórych towarów, w nowych wersjach programów KC-Firma, KC-Etykiety, KC-Analizy, KC-Menadżer, KC-Zadania pojawiły się funkcje ułatwiające przeprowadzenie tych zmian. Nowe funkcje są dostępne od wersji programów oznaczonych numerami 2.100.300 / 3.100.300. Zalecamy jednoczesną aktualizację wszystkich współpracujących modułów systemu (także tych, które nie zostały wymienione powyżej).

Użytkownicy posiadający prawo do aktualizacji mogą pobrać nowe nakładki ze strony www z sekcji Pliki/Najnowsze nakładki i zainstalować nowe wersje bezpłatnie. Pozostali użytkownicy, posiadający licencje zakupione lub aktualizowane dawniej niż rok temu, powinni wcześniej zakupić uaktualnienie oprogramowania. W sprawie zakupu uaktualnienia należy zwrócić się do sprzedawcy licencji.

Po udostępnieniu powyższych wersji w razie potrzeby mogą pojawić się kolejne wersje programów zawierające dalsze zmiany i ulepszenia dot. zmiany stawek VAT. W związku z tym prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na naszej stronie www.

Informacje na temat zmiany stawek VAT w programie KC-Firma oraz w pakiecie KC-Market dostępne są w dokumencie Zmiana VAT IV 2020

Informacje na temat zmiany stawek VAT w centralach wykorzystujących program KC-Menadżer dostępne są w dokumencie KC-Menadżer zmiana VAT IV 2020